OM VELLET - STYRET/KOMITEER

 
Nåværende styre i Dalbekk Vel

Leder: Frank Mohn

Neststleder: Thor Vestaberg

Sekretær: Erik Rosenberg

Kasserer: Siv Strande

Styremedlem: Harry Markussen

Varamedlem: Are Hinkel

Varamedlem deltar på styremøter

Revisor: Yngvild Blekastad


Øvrige komiteer:

Valgkomite: Roy Hansen, Ina Von Lukas, Bjørg Markussen

Leder kan kontaktes på epost: framoh@hotmail.com

 
 
Dalbekk Vel   -   Leder: framoh@hotmail.com